De ondernemersverenging Kleiweg behartigt de belangen van de ondernemers.

Door het bundelen van onze krachten en het activeren van bedrijven en winkeliers in het Kleiwegkwartier, streven we ernaar ondernemingen te verbinden en te verstevigen. Daarnaast willen wij voor de gemeente, ondernemersgroepen en andere belang-hebbenden een serieuze gesprekspartner zijn en blijven.

Wat kan de ondernemersvereniging voor u betekenen:

  • Belangen behartiging bij andere organisaties en gemeente
  • Business to business activiteiten
  • Promotie van de Kleiweg als geheel
  • Kennis van zaken over pilots van gemeente als ook veranderingen die op stapel staan waarop  invloed  uitgeoefend kan worden. Onze stem laten horen.
  • Veilig ondernemen, Sfeerverlichting op de Kleiweg,  bloembakken of hanging baskets.
  • Onderzoeken van gezamenlijke wensen ondernemers en hierop actie ondernemen vanuit de ondernemersvereniging naar andere organisaties toe
    Ondersteunen van evenementen
  • Het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden

Nu de zon weer gaat schijnen zijn er tal van projecten die  bij kunnen dragen aan een beter ondernemersklimaat en een betere beleving voor de consument. Ook zijn er tal van verschillende subsidieregelingen die niet individueel aangevraagd kunnen worden, mogelijkheden die anders onbenut blijven.

Advertisements